شرایط و قوانین

شرایط و قوانین زیر را با دقت خوانده ام و متوجه شده ام و موافقت خود را با آن ها اعلام می کنم.

  • من با خواست و اراده ی خود فرم درخواست راهنمایی را تکمیل و ارسال می نمایم .
  • من هیچ اطلاعات سری یا محرمانه ای در این فرم ها ارسال نمی کنم.
  • من به سن قانونی رسیده ام و شخصا موظف به اخذ کلیه مجوزهای قانونی و شرعی می باشم.
  • من شخصا تصمیم گیرنده ی نهایی هستم و هیچ مسئولیت مادی یا معنوی از بابت این راهنمایی ها متوجه وبسایت نگرش نو و مدیریت آن نیست.
باز کردن گفت وگو
کمک لازم دارید؟
سلام همراه گرامی
حتما از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید